Pneumatic Parts


12V Valve Kit
Item: #VKIT12V

110V Valve Kit
Item: #VKIT110V

12V High Volume Valve Kit
Item: #HVVKIT12V

110V High Volume Valve Kit
Item: #HVVKIT110V

Standard 4-way Valve 12V
Item: #PN210-12

Standard 4-way Valve 24V
Item: #PN210-24

Standard 4-way Valve 110V
Item: #PN210-110

High-Flow 4-way Valve 12V
Item: #PN310-12

High-Flow 4-way Valve 24V
Item: #PN310-24

High-Flow 4-way Valve 110V
Item: #PN310-110
Standard Valve Manifold – Blank Plate
Item: #PN4V210MBP
Standard Valve Manifold
Item: #PN4V210M

2-Way 3/8″ Port Valve 12V
Item: #PN16038-12

2-Way 3/8″ Port Valve 110V
Item: #PN16038-110

2-Way 1/2″ Port Valve 12V
Item: #PN16012-12

2-Way 1/2″ Port Valve 110V
Item: #PN16012-110

2-Way 1/4″ Port Valve 12V
Item: #PN2V025-12

2-Way 1/4″ Port Valve 24V
Item: #PN2V025-24

Muffler Flow Control
Item: #PN18FS

In-Line Flow Control
Item: #PN14FC

5/32″ Pneumatic Tubing
Item: #TUB532

1/4″ Pneumatic Tubing
Item: #TUB14

3/8″ Pneumatic Tubing
Item: #TUB38

1/4″ NPT Inline Regulator
Item: #PNILREG14
pneu_straight_thumb
1/8″ NPT x 1/4″ Tube

Push-in Straight Fitting
Item: #PN1814S
pneu_elbow_thumb
1/8″ NPT x 1/4″ Tube

Push-in Elbow Fitting
Item: #PN1814E
pneu_straight_thumb
1/4″ NPT x 1/4″ Tube
Push-in Straight Fitting

Item: #PN1414S
pneu_elbow_thumb
1/4″ NPT x 1/4″ Tube
Push-in Elbow Fitting

Item: #PN1414E
PNEUT_thumb
5/32″ Pneumatic T-Fitting

Item: #PN532T
PNEUT_thumb
1/4″ Pneumatic T-Fitting
Item: #PN14T
PNEUT_thumb
3/8″ Pneumatic T-Fitting
Item: #PN38T